Styrelse

Vid stämman 2018 valdes

  • Thorsten Laxvik, ordförande
  • Johan Danielsson, ledamot
  • Christer Pettersson, ledamot
  • Ole Rönnig Kristiansson, ledamot
  • Malin Andersson, ledamot