Slakt

Uppdaterad 2018-02-19

Här nedan ser du hur många fler djur kan vi slakta respektive slaktdag. Mejla eller ring om du vill boka djur för slakt. Kontaktuppgifter i panelen till höger.

Anläggningens standard hindrar oss från att slakta avelstjurar och begränsar vissa andra djur. Djur som på något sätt kan bli besvärliga (mindre tjurar, djur med horn, nervösa eller elaka  djur) får avgöras från fall till fall – ring så får vi i samråd göra en bedömning.
Kanske kan du själv medverka vid slakten och därmed underlätta den så att varken djurens eller personalens säkerhet riskeras.

        Vi slaktar ju max 6 nöt i veckan, och då skriver vi här hur mycket vi har bokat, så kan du själv avgöra om du vill skicka 1 , eller 6.

Vi kommer troligen att slakta  varannan vecka  under våren, om inte ni vill nåt annat, då anpassar vi oss. Våga alltid diskutera med oss.

Februari
Mars
6/3    Ingen slakt planerad
13/3  Fullbokat
20/3  Ingen slakt planerad
27/3  3 lediga platser
April
3/4  Ingen slakt planerad
10/4  1 Fullt
17/4  Ingen slakt planerad
24/4  4 lediga platser
Maj
1/5     Ingen slakt planerad
8/5    4 nöt- 2 lediga platser
15/5  Ingen slakt planerad
22/5  6 lediga platser
29/5 Ingen slakt planerad
Juni
4/6   OBS Måndag:  4 lediga platser     OCH sista slaktdag före sommaren
PREL  UPPSTART  BÖRJAN PÅ AUG EV  DEN 7.E