Priser nöt

Slakt och styckning: 30:- per kg slaktvikt

Tillägg:

  • hamburgare 500:- per gång Vår egen hamburgertillverkningen avvecklas men vi söker andra möjligheter att tillgodose önskemålet.
  • återtag hud 500:- per djur
  • återtag inälvor 150:- per djur
  • administration av transport till fryshus 300:- per djur (sedan tillkommer kostnaden för frakten med frysbil som baseras bl.a. på vikt).

Det du betalar för då är bland annat uppstallning, veterinärbesiktning, hängmörning, styckning, vakuumpackning, lådor med ett varierat innehåll och infrysning. Transport av djuren till oss ingår inte och inte heller transport av frysta köttlådor eller frysförvaring.

  • Standardstyckning av nöt innebär att halva djuret styckas och paketeras i lådor så nära 10 kg vi kan komma, och den andra halvan i ”tjugokiloslådor” där den verkliga vikten varierar. Med det styckningsalternativet får du ut flest kompletta lådor av djuret.
  • Du kan naturligtvis välja att fördela hela djuret på enbart tio- eller tjugokiloslådor, men då blir svinnet större. ”Svinnet” får du i restlådor som kan vara svårare att sälja på grund av sitt innehåll, t.ex. stor andel kokkött. Diskutera gärna med slaktarna vilken styckning som blir lämpligast just för dina djur. Ring 070-259 6666, säkrast före kl. 7 eller efter 15.
  • Önskemål om styckningsalternativ lämnar du senast två dagar efter slaktdagen (dvs. vanligtvis torsdag).

Nöt hängmöras i 15-16 dagar (bakdelarna, framdelar styckas en vecka tidigare) före styckning och paketering.

Räkna med tre veckor från att du lämnat djuren tills lådorna med sitt läckra innehåll är djupfrysta. Du kan då hämta dem själv eller låta oss ordna frakt till ett fryshus där du hyr lagerplats.

  • Utrymmet i frysen räcker inte till att lagra köttlådor. De som inte hämtats inom 25 dagar efter slakt skickas till fryshus på ägarens bekostnad. (Beklagar denna rigorösa hållning men vi har faktiskt inget val.)