Priser får och get

Dessa djurslag slaktar vi bara på våra delägares uppdrag och endast i kombinationen slakt och styckning.

Alla priser avser per djur.

Slakt

lamm och killing           350:-
får och get                     450:-

Styckning

Lamm/killing styckas och paketeras hela men hela djuret förpackas ibland i två lådor om det inte får plats i en. Får/get styckas och paketeras i halvor med en halva i varje låda.

Det innebär att man inte kan välja olika styckningsalternativ för djurhalvorna. ”Man kan inte få allt” – det går t.ex. inte att få racks och kotletter från samma djur. Ring gärna och diskutera med våra kunniga styckare. En specialstyckning där du i samråd med styckarna bestämmer vad som är möjligt att få ut = specialpris, annars gäller:

grovstyckning              lamm/killing 150:-           får/get 200:-
finstyckning                 lamm/killing 300:-           får/get 400:-
grillstyckning               lamm/killing 350:-           får/get 500:-
gourmetstyckning      lamm/killing 500:-           får/get 700:-

 • Grovstyckning – färskt i kartong, ej vackat
  stek med ben 2 st
  sadel              1 st
  bog med ben   2 st
  hel bringa med ben      2 st
  hals och läggar
 • Finstyckning – allt vackat och märkt (= etiketterat), fryst eller färskt
  stek med ben   1 st
  benfri stek       1 st
  kort sadel + kotletter
  slaksida till rullader
  bog med ben   1 st
  benfri bog        1 st
  bringa i remsor
  hals och högrev skivade
  läggar 4 st i påse
 • Grillstyckning – vackat och märkt, fryst eller färskt
  benfri stek       1 st
  stek i skivor     1 st
  kotletter, skivade
  bog skivad
  högrev skivad
  färs av hals, läggar och slaksida
  bringa i remsor
 • Gourmetstyckning – vackat och märkt, fryst eller färskt
  benfri stek       1 st
  stek med ben   1 st
  entrecote
  racks
  benfri bog        1 st
  bog med ben   1 st
  kotletter
  färs av bringa, hals, lägg och slaksida