Slakt och styckning

Den bästa slakten är att avliva djuret i sin hemmiljö. Tyvärr är det inte möjligt att ordna det för kött som ska säljas. Den näst bästa slakten är när djuren i lugn och ro får vänja sig vid miljön och slappna av efter transporten innan slakten sker. Vi har byggt en ligghall för detta ändamål i omedelbar närhet av slakteriet där de får mat och vatten. En rundad drivgång i lätt uppförslut leder djuren till bedövningen.

Efter avhudning, urtagning och partering förs kropparna in i en separat kyl för engergiavgivning ner under sju grader. Det tar några dagar för nöt. Därefter förs kropparna in i mörningshallen med styrt klimat i form av temperatur och fuktighet. Avkännare i kropparna och i lokalerna ger oss optimal kontroll över processen.
En bild på några välhängda, marmorerade entrecoter.Styckning sker vanligtvis enligt våra standardstyckningar – fast det händer att djurägaren utmanar våra erfarna styckare med att beställa en egen variant. Vi erbjuder vacuumförpackning, märkning och vägning, packning i lådor och infrysning. Därefter transporterar djurägaren själv lådorna till sina kunder eller låter oss skicka dem till ett fryshus.