Priser

Nöt

Priser slakt och styckning

  • Standardstyckning 32:-/kg slaktvikt
  • Restaurangstyckning 25:-/kg slaktvikt
  • Helfall 16:-/kg slaktvikt
  • Specialstyckning: pris för närmast liknande styckningsalternativ +5:-/kg.

Slakt och styckning: 32:- per kg slaktvikt

Vi är ett av dom få slakterier som erbjuder hela paketet

Lämna ett djur och hämta några veckor senare i lådor. Märkt fruset eller färskt och i lådor, färdiga att leverera till kund

Köttfärsen i ca: 500g paket.

Tillägg:

  • återtag hud        500:- per djur
  • återtag inälvor  250:- per djur
  • administration av transport till fryshus 300:- per djur (sedan tillkommer kostnaden för frakten med frysbil som baseras bl.a. på vikt).

Det du betalar för då är bland annat uppstallning, veterinärbesiktning, hängmörning, styckning, vakuumpackning, lådor med ett varierat innehåll och infrysning. Transport av djuren till oss ingår inte och inte heller transport av frysta köttlådor eller frysförvaring.

Nöt hängmöras i 14 dygn (framdelar styckas en vecka tidigare) före styckning och paketering.

Räkna med tre veckor från att du lämnat djuren tills lådorna med sitt läckra innehåll är djupfrysta. Du kan då hämta dem själv eller låta oss ordna frakt till ett fryshus där du hyr lagerplats.

  • Utrymmet i frysen räcker inte till att lagra köttlådor. De som inte hämtats inom 25 dagar efter slakt skickas till fryshus på ägarens bekostnad. (Beklagar denna rigorösa hållning men vi har faktiskt inget val.)