Priser

Nöt

Priser slakt och styckning

 • Standardstyckning 30:-/kg slaktvikt
 • Restaurangstyckning 24:-/kg slaktvikt
 • Helfall 15:-/kg slaktvikt
 • Specialstyckning: pris för närmast liknande styckningsalternativ +5:-/kg.

Slakt och styckning: 30:- per kg slaktvikt

Vi är ett av dom få slakterier som erbjuder hela paketet

Lämna ett djur och hämta några veckor senare i lådor.Märkt fruset och i lådor, färdiga att leverera till kund

Köttfärsen i ca: 500g paket.

Tillägg:

 • återtag hud        500:- per djur
 • återtag inälvor  250:- per djur
 • administration av transport till fryshus 300:- per djur (sedan tillkommer kostnaden för frakten med frysbil som baseras bl.a. på vikt).

Det du betalar för då är bland annat uppstallning, veterinärbesiktning, hängmörning, styckning, vakuumpackning, lådor med ett varierat innehåll och infrysning. Transport av djuren till oss ingår inte och inte heller transport av frysta köttlådor eller frysförvaring.

Nöt hängmöras i 15-16 dagar (bakdelarna, framdelar styckas en vecka tidigare) före styckning och paketering.

Räkna med tre veckor från att du lämnat djuren tills lådorna med sitt läckra innehåll är djupfrysta. Du kan då hämta dem själv eller låta oss ordna frakt till ett fryshus där du hyr lagerplats.

 • Utrymmet i frysen räcker inte till att lagra köttlådor. De som inte hämtats inom 25 dagar efter slakt skickas till fryshus på ägarens bekostnad. (Beklagar denna rigorösa hållning men vi har faktiskt inget val.)
Gris

Alla priser per kg slaktvikt oavsett ras. För varje gris tillkommer 150:- för trikinanalys.

Slakt

 • under 100 kg           12:-
 • 100<150 kg              15:-
 • över 150 kg              18:-
 • flådda                        22 :-

Styckning

 • Standardstyckning 12:-
 • Grillstyckning 18:-
Får och lamm

Alla priser avser per djur.

Slakt   

 • lamm                 350:-
 • får                      450:-

Återtag hud               150:-

Återtag organlåda   125:-

Styckning

 • grovstyckning              lamm 150:-             får   200:-
 • finstyckning                 lamm  300:-           får   400:-
 • grillstyckning               lamm  350:-           får   500:-
 • gourmetstyckning      lamm  500:-           får    700:-

Alla gör vi fel nångång.

Felstyckat, blandat ihop, malt konstigt.

Allt kan hända då människor är inblandade.

Vår generella hållning är att om nåt sånt händer, och själva djuret skall värderas, så utgår vi ifrån den prislsta som industrin tillämpar, men gör ett tillägg på 10 :-