Ömse

Ömse betyder diverse övrigt ett och annat hoven droven.

Hästavlivning
Oftast vill ägaren att hästen avlivas hemma och att någon av våra slaktare ska göra hembesök. Ägaren väljer då också ofta att begrava hästen på gården. Ett alternativ är förstås att kontakta en veterinär som ger hästen en spruta för stilla insomning.

Lits Djurservice kan hjälpa till att både avliva och ta hand om det döda djuret.

Älg
Rafnaslakt AB köper ibland in viltundersökta älgar av personer som finns registrerade hos Jägareförbundet. Under 2014 betalade vi 48 kr kilot för älg utan andra avdrag än för det som rensades bort men 2015 köpte vi ingen älg alls eftersom vi inte har tillräckligt stora kylrummen (olika djurslag måste kunna separeras från varandra).

Vi kan inte ta emot våmskjutna älgar eftersom bakterierna/jästsvampar genast sätter sig i övriga slaktkroppar i lokalerna.

När du har kollat att vi har möjlighet att ta emot din älg:

Slaktarutbildning
Rafnaslakt bedriver en ettårig utbildning till slaktare och styckare. Under utbildningen får du formell behörighet att avliva samt en ordentlig introduktion i bland annat styckning och livsmedelshygien. Efter utbildningen är du anställningsbar på små slakterier men ingalunda färdig ­- som inom alla hantverk krävs det många års praktik för att bli fullärd. Kontakta Arbetsförmedlingen om du är intresserad.