Från Rafnaslakts skafferi

Inälvslådor (organlådor) från nöt finns ofta, från lamm  ibland.Vi har  den vanliga balandlådan, men även hela lådor med Hjärtan, lever etc.

Nötlådorna väger vanligtvis mellan 6 och 11 kg, lamm  mycket mindre. Längre ner ser du vad de olika lådorna innehåller.

Lådor med skyben eller märgben från nöt väger 5-10 kg eller packas i tjugokiloslådor om du beställer mer.  I en skybenslåda lägger vi ben från styckningen, dvs. rygg, hals och revben, uppsågade i mindre bitar. Vi kan också lägga i märgben om det finns över. Märgbenslådorna innehåller bara märgben sågade i bitar på 5-10 cm.

 

En inälvslåda från nöt innehåller:

 • kinder
 • tunga
 • hjärta
 • lever
 • mellangärde
 • njurar
 • njurtapp
 • svans

 

En inälvslåda från får/lamm innehåller:

 • hjärta
 • lever
 • njurar