Från Rafnaslakts skafferi

När bonden inte själv vill  ta vara på  inälvor eller annat ärbart, så styckar vi fram det och säljer själva

Vi har alltid ett litet lager av diverse, och om du ringer 070-259 66 66 eller mailar på  forestandaren@rafnaslakt.se och beställer så hinner vi plocka fram och så bestämmer vi en dag då du kan hämta.

Nedan ser du  vårt grundsortiment

Hjärtan och Lever  75:- kg

Tungor, i  varierande storlek  max 1-1,5 kg    75:- kg

Oxkinder   styckevis och 125:- kg

Ox svans   i bitar  75 :- kg

Både kinden och svansen kan komma från oxens mor, dvs kon , men kallas Ox…

Njurtapp och mellangärde  100:- kg

Organlådor- blandat från samma djur.  Innehåller hjärta, lever, svans, kind, njurtapp, mellangärde, njure och tunga

Vikt ca 10 kg och 65 :- kg

Ben, då har vi både märgben och skyben.

Märgbenen är rörben med märg i och skyben är från hals  och framdel, och är en del köttbitar kvar på.

Blir finaste buljong  eller fond

Finns i allt ifrån 3-20 kilos lådor   50:- kg

Talg . Tärnat och packat i mindre påsar och sen i kartong om 5 kg   50:- kg