Helfall

Slakt av nöt för hämtning som helfall åtar vi oss endast om det finns ledig kapacitet. Vuxna nöt delas i fyra delar, mindre djur i halvor (delade efter ryggraden) eller hela kroppar.

  • Pris 15:-/kg
  • En slaktbokning för helfall kan vi avboka ända fram i veckan före slakt.
  • Helfall får inte ta plats i vår mörningskyl utan ska hämtas 2-6 dagar efter slakt. Djurägarens vagn för ostyckade kroppar (t.ex. en sådan) lämnas hos oss senast 2 dagar efter slakt. (Alternativt kan vi lasta över direkt från från slaktkyl till mottagarbil men då måste hängbanorna matcha.)

 

Helfall av gris och får åtar vi oss inte alls – i alla fall inte under hösten – utan hänvisar till våra konkurrenter. Kontakta till exempel:
Turbogrisen i Strömsund
Jämtlandsgården i Hammerdal
Alviksgården i Luleå.