Om oss

Korpar och slaktplatser hör ihop. Korp hette på fornvästnordiska rafn vilket med tiden utvecklats till ramn och förledet i Ramsele. Vid Bastuloken, ett par mil från Ramsele, finns en stenåldersbosättning där man hittat en väldig mängd obrända djurben – kanske låg Ramseles allra första slakteri där. Rafnaslakt är i alla fall det färskaste slakteriet i Ramsele, och namnet var givet.

Slakteriet startade under hösten 2012 och vi slaktade 65 nöt, 123 lamm och 21 älgar det första året. 2016 slaktades 154 nöt, 42 lamm och 55 grisar (mest borstiga linderödsgrisar). En sex år gammal stut satte nytt slaktrekord: 737,4 kg – hängbanorna i slakteriet darrade.
gänget i verksamhetBolaget bildades för att motsvara Norrbetes stränga krav på kontroll och kvalitet när det gäller slakt och styckning. Norrbetes grundfilosofi är att ta ansvar för produkten från jord till bord och att eftersträva högsta tänkbara kvalitet i varje moment i produktionen.

Med naturbeteskött avser vi att djuret aldrig utsatts för kraftfoder eller spannmål. Sådant ger ökad insulinproduktion och stress i djurkropparna. Kött utan kraftfoder håller en kvot mellan omega3 och omega6 på 1:1,2 vilket gör köttet hälsosamt att äta.

Rafnaslakts affärsidé är främst legoslakt av nöt, lamm och gris, någon enstaka gång get, älg och hjort, men bolaget ska också bedriva utbildningsverksamhet, idka en del egen försäljning och avliva hästar under värdiga former. Djurets välbefinnande ska alltid stå i centrum. Först ska vi tjäna kossan, därefter ägarna och sist pengar.

Rafnaslakt AB ägs av ett drygt trettiotal personer, ett par kooperativ, föreningar och aktiebolag utspridda över hela Sverige. De flesta är jordbrukare men bland ägarna finns också läkare, biologer, veterinärer, målare, religionsvetare, forskare, konsulter, skogsmaskinförare, skådespelare och rent allmänt inbitna läckergommar – alla med stränga krav på hög svansföring vad gäller djurhållning och köttkvalitet. Våra kunder är djurägarna, ett gäng norrländska bönder vars djur betar marker i Ångermanland och Jämtland – djur som i finalen går direkt till ditt bord eller till några av Sveriges finaste krogar.

Bolaget servar i första hand sina ägare med slakt men det finns visst utrymme för extern legoslakt. Dock endast i långsiktiga relationer.

Lämna ett svar